Overview of Spring Release ‘24 Features

Всім привіт!

Як відомо, три рази на рік Salesforce випускає релізи в яких додає фічі для розробників та робить покращення або нововведення у Salesforce.

Повний перелік усіх змін та доповнень можете переглянути за посиланням: Salesforce Spring ’24 Release Notes

Нововведення бувають різними, наприклад це покращення юзер інтерфейсу (Intelligence View, Seller Home), додавання нових налаштувань організації, зміна лімітів, чи якісь фічі для розробників.

Звісно всі нововведення ми розписувати не будемо, але найцікавіші (на нашу думку) розглянемо. Усі пункти матимуть посилання на офіційну документацію.

 1. Account Intelligence view

Потужний сучасний режим відображення Accounts.

В цьому режимі ми можемо швидко фільтрувати облікові записи та переглядати статистику (1). Наприклад загальну вартість відкритих Opportunity, дату наступного закриття для кінцевих записів (2). Переглядати докладні дані про діяльність, можливості та випадки для окремих записів, клацнувши значок на бічній панелі поруч із назвою запису (3). Бічна панель надає можливість перемикатись між табами, що відображають дані про Activity або Related records (4) або журнал активності (5), не виходячи з режиму перегляду Intelligence view.

 1. Drive Success with Seller Home

Напевно найпомітніше оновлення у релізі для тих хто частенько ходить щось пощупати на DevOrg це оновлення Seller Home. Нова сторінка для Sales team де вони починають свій день, переглядаючи ключові моменти. На цій сторінці Sales team може побачити

 • Opportunity overview
 • Account overview
 • Lead overview
 • Contact overview
 • Weekly or monthly goals
 • Today’s Events
 • To-do items
 • Recent Records
 • Contact suggestions - ідентифіковані за допомогою Einstein.

 1. Migrate Even More Processes with the Updated Migrate to Flow Tool

Покращення інструменту який допомагає із автоматизованою міграцією. Інструмент Migrate to Flow тепер підтримує часткову міграцію для більшості дій(actions), за винятком дій, які можна викликати (invocable actions). Результати міграції, згенеровані інструментом, спеціально підкреслюють, які дії потребують додаткової конфігурації у Flow Builder, щоб забезпечити комплексну та успішну міграцію.

Щоб скористатися цією функціональністю, користувачу треба перейти у Setup та ввівши «Migrate to Flow» у полі Quick Find вибрати відповідний параметр. Користувач може обрати конкретний процес, який потрібно перетворити на Flow, і розпочати процес міграції. Під час міграції інструмент дозволяє користувачу вибирати критерії для міграції з чітким визначенням у стовпці Migratable щодо часткової міграції кожного процесу.

Після завершення міграції користувач може переглянути результати, натиснувши «Needs Review», де представлено список дій, які потребують додаткової конфігурації у Flow Builder. Цей спрощений підхід покращує загальний досвід міграції, роблячи його більш адаптивним і прозорим для користувачів, які переходять від Processes до Flows.

 1. Einstein Search Enabled by Default

Тепер для всіх організацій включено за замовчуванням, за винятком тих, у яких увімкнено прапорець DoNotAutoEnable.

Einstein Search пришвидшує пошук для користувача, надаючи рекомендовані результати та попередній перегляд під час введення пошукового тексту, розуміння загальних фраз і надання інформації, яка найбільше відповідає звичайній поведінці користувача. Він розумно обробляє варіації термінів, включаючи псевдоніми, корекцію орфографії та часткових збігів і термінів зі спец символами.

 1. Permission Management має три важливі оновлення у Spring Release ‘24.

 1. New and Changed Aura Components

Допоможе побудувати UI із оновленим компонентом lightning:navigation.

Покращення стосується властивості replace у методі navigate(pageReference, replace), зокрема стосовно навігації Quick Action, наприклад створення нового запису. Якщо для replace встановлено значення false (за замовчуванням), збереження нового запису через спливаюче вікно повертає користувача до сторінки попереднього запису.

Наприклад. Створення нового Contact за допомогою Quick Action на сторінці Account повертає користувача на цю сторінку Account після збереження. І навпаки, якщо для replace встановлено значення true, навігація після збереження буде іншою. Після збереження нового запису у спливаючому режимі користувач миттєво перенаправляється на сторінку новоствореного запису. Це налаштування в компоненті Lightning:Navigation забезпечує підвищену гнучкість у визначенні місця призначення користувача після виконання певних дій, особливо в сценаріях, що передбачають додавання нових записів.

Перший приклад у вигляді коду, replace встановлюємо false (за замовчуванням)

var pageReference = {
  type: 'standard__recordPage',
  attributes: {
    objectApiName: 'Contact',
    actionName: 'new'
  }
};

Використовуємо навігацію із replace => false

component.find("navigationService").navigate(pageReference, false);

Після успішного збереження контакту через модальне вікно, користувача поверне на попередню сторінку запису. Якщо новий контакт був створений за допомогою Quick Action на сторінці Аккунту, користувач повернеться на сторінку Аккаунту після збереження.

Другий приклад у вигляді коду, replace встановлюємо true

var pageReference = {
  type: 'standard__recordPage',
  attributes: {
    objectApiName: 'Contact',
    actionName: 'new'
  }
};

Використовуємо навігацію із replace => true

component.find("navigationService").navigate(pageReference, true);

Після збереження Contact, користувачу відкривається сторінка з новим створеним Contact.

 1. New and Changed Lightning Web Components

У Lightning Web Components було внесено кілька змін, які впливають на окремі компоненти та вводять нові атрибути та поведінку.

Компонент lightning-datatable тепер включає новий атрибут під назвою wrap-table-header, що дозволяє тексту заголовка обтікати ширину стовпців.

<lightning-datatable
  key-field="id"
  data={data}
  columns={columns}
  wrap-table-header={true}>
</lightning-datatable>

Компонент lightning-input отримує новий атрибут role, який дозволяє створювати поля зі списком. Додано як заміна lightning-combobox або кастомного компонента.

<lightning-input
  type="text"
  role="combobox">
</lightning-input>

Компонент lightning-tabset додає нові атрибути, такі як heading-label, heading-level і heading-visible, для налаштування допоміжного тексту та керування видимістю. Поведінку спеціальних можливостей було змінено, щоб дозволити навігацію з клавіатури до меню «more» за допомогою клавіш табуляції та стрілок. Ці зміни спрямовані на підвищення гнучкості та доступності веб-компонентів Lightning у створенні інтерфейсів користувача.

<lightning-tabset
  heading-label="Custom Tabs"
  heading-level="3"
  heading-visible={true}>
  <!-- Tab components go here -->
</lightning-tabset>
 1. Apex: New and Changed Items

У реліз також додано покращення та кілька нових елементів APEX

Auth Namespace - нові classes, methods, interfaces, enums та exceptions для OAuth валідації та менеджменту токенів. Помітні доповнення включають керування JWTs, результати перевірки токену та відкликаня OAuth токену.

Приклад валідації OAuth токену

Auth.Oauth2TokenExchangeHandler.validateIncomingToken('myAppName', Auth.IntegratingAppType.Web, 'qwertygToken', Auth.OAuth2TokenExchangeType.AccessToken);

IsvPartners Namespace - додано новий простір імен для AppExchange App Analytics із методами logCustomInteraction.

Приклад логування кастомної взаємодії для App Analytics

IsvPartners.AppAnalytics.logCustomInteraction('UserClickedButton');

ConnectApi Namespace - включає в себе нові або модифіковані classes, methods, та enums для дій Connect REST API в Apex.

Connect REST API переважно представлений як статичні методи в класах Apex у просторі імен ConnectApi. Ці методи використовують інші класи ConnectApi для введення та повернення інформації. Повний прелік новинок та змін у ConnectApi

Приклад виклику методу із Connect REST API

ConnectApi.ChatterFeeds.getFeedItemsFromFeed('me', ConnectApi.FeedType.News);

System Namespace - додані нові classes, methods, interfaces, enums та exceptions. Основні моменти включають генерацію UUID, покращену перевірку DML, отримання hostname для сторінок налаштування Salesforce.

Приклад генерації UUID

String uniqueId = System.UUID.randomUUID();
 1. Save the Progress of Your Flow as You Build Expanded to More Elements

Завдяки цьому оновленню тепер ми маємо можливість зберегти свій прогрес під час будови Flow, не завершуючи конфігурацію для всіх елементів, крім екранів і дій. Нам не потрібно заповнювати всі необхідні значення. Помилки, які раніше перешкоджали збереженню флоу, тепер є лише попередженнями.

 1. Validate User Input for More Screen Components

Додано можливість додавати перевірку для стандартних компонентів вводу. Такі як Name, Address, and Data Table тепер також мають можливість перевірити введені користувачем дані.

 1. Verify Your API Connection via HTTP Callout

Функціональність HTTP Callout у Flow розвивалася протягом останніх кількох років і дозволяла розробникам Flow підключатися до зовнішніх систем без необхідності писати код. Spring Release ‘24 представляє можливість отримати зразок відповіді з ендпоінта, щоб автоматично налаштувати callout HTTP.

Після того, як ви налаштуєте callout HTTP, буде запропоновано вибрати response method. Тут ми можемо обрати «Connect for Schema», вказати деякі значення та натиснути «Connect», щоб отримати відповідь, яка підтверджує доступну інформацію на іншому кінці конекшену.

Flow показує структуру даних та безпосередньо сам response який був отриманий.

 1. Unlimited Paused Flows.

Cкасування обмеження для призупинених та очікуючих Flow. Якщо раніше було обмеження на кількість випадків призупинення Flow, тепер його немає. Але обсяг сховища доступного для вашої організації, може обмежити кількість Flow.

Висновок. Тут розглянуто невелика кількість нововведень що к нам прийшли із релізом, на нашу думку доволі цікаві. Але далеко не всі.
Які фічі для Вас здаються важливими?

3 Вподобання